HASAN KALYONCU
ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK KADRO

Vahide Eda BABAGÜR

Vahide Eda BABAGÜR

Öğretim Görevlisi

Akademik Geçmiş
Lisans :
Yüksek Lisans :
Doktora :
Telefonu :
Odası :
E-Posta : vahideeda.babagur@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :

Kısa Özgeçmiş

Araştırma Konuları

Akademik Özgeçmiş